اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برگزار شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با حضور اعضاء کمیته و به ریاست آقای دکتر محمدی فر، برگزار شد. ایشان ضمن بزرگداشت یاد شهید مطهری و گرامیداشت هفته آموزش بر گسترش فرهنگ اخلاق در پژوهش تاکید نموده و خواستار پیگیری این موضوع به وسیله معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شدند. در ادامه آقای دکتر مجذوبی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، گزارش مختصری  از وظایف محوله و اجرایی اعضای کمیته اخلاق ارائه نمودند. در بخش دیگر جلسه موراد ارسالی مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری شد.

آدرس کوتاه :