اولین نشست اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار شد

اولین نشست اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین نشست اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای صنفی و هیات اجرایی انتخابات، به منظور تبیین وظایف هیات اجرایی روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ در سالن جلسات شهید ایزدی تشکیل شد.

 

 

اولین نشست اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورای صنفی و هیات اجرایی انتخابات، به منظور تبیین وظایف هیات اجرایی روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ در سالن جلسات شهید ایزدی تشکیل شد.
در این جلسه مقرر شد هیات اجرایی مطابق مفاد اساس‌نامه شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مجمع عمومی نمایندگان کارمندان را تدوین و در اسرع وقت جهت تایید به هیات نظارت بر انتخابات شورای صنفی ارائه نمایند. همچنین مقرر شد از مسوولین ذی‌ربط دانشگاه درخواست شود تا اقدامات صورت گرفته در طی فرایند تشکیل شورای صنفی به نحو مطلوب از طریق کانال روابط عمومی و سایت دانشگاه اطلاع‌رسانی گردد.
شایان ذکر است افراد زیر به‌عنوان عضای محترم هیات اجرایی انتخابات، توسط هیات نظارت بر انتخابات تعیین شده‌اند:
۱. آقای سید مشهود امینی
۲. آقای سید هادی حسینی
۳. آقای مهدی صمدی
۴. آقای حسین عبدالرحمنی
۵. آقای حبیب مجیدی
آدرس کوتاه :