اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

یکم آبان ماه در تقویم به نام روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده است، این امر بار دیگر اهمیت علم آمار جهت توسعه زندگی را برای مردم و مسئولان یادآور می‌شود.

 

 

هر نهاد و سازمانی جهت برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود نیاز به وسیله ای دارد تا موفق عمل کند و این نیاز همانا تهیه و تنظیم آمار است.
ارتقای بهره وری منابع،‌ افزایش رضایتمندی مشتریان (اعم از درونی و بیرونی)، بهبود سطح بهره مندی (کیفی و کمی) و بهبود ساختار و روش انجام کار از اهداف کلان حوزه درمان می‌باشد که تحقق آنها متضمن دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل استناد از آمار و شاخص‌های عملکردی و برنامه ریزی مربوط به آن می‌باشد.
بی تردید توانمندی‌ها و تعهد همکاران شاغل در واحدهای آمار در سطوح مختلف بخش درمان سازمان، نقش اساسی را در دستیابی به آینده روشن در عرصه خدمت رسانی ایفا می‌نماید.

 

 

اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی بر تمامی تلاش گران این عرصه گرامی باد

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :