بازدید رئیس دانشگاه بوعلی سینا از گروه جهادی دانشجویان

بازدید رئیس دانشگاه بوعلی سینا از گروه جهادی دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دکتر یعقوب محمدی فر به همراه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه ضمن حضور در محل فعالیت گروه جهادی دانشجویان، که مشغول تهیه لباس محافظ برای بیمارستان ها هستند، از زحمات مخلصانه ایشان تقدیر و تشکر کرد.

آدرس کوتاه :