برقراری تفاهم نامه بین"دانشگاه بوعلی سینا"و"مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی"

برقراری تفاهم نامه بین"دانشگاه بوعلی سینا"و"مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با حضور هیأت رییسه دانشگاه بوعلی سینا و هیأت رییسه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جلسه ای با موضوع عقد تفاهم نامه تشکیل کنسرسیوم دانشگاه پژوهی و آینده پژوهی به صورت مجازی برگزار شد.

 

 

محورهای عمده همکاری این تفاهم ­نامه با موضوع ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه دانشگاه­ پژوهی با مشارکت سایر دانشگاه ­ها؛ استقرار نظام پایش، نظام اجرا و نظام ارزیابی در ارتباط با بازآفرینی نظام جامعه ­پذیری در دانشگاه؛ اجرای طرح رصد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، نوآوری، کارآفرینی و...؛ اجرای طرح پیاده­ سازی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و نوآوری در دانشگاه؛ پشتیبانی برنامه راهبردی دانشگاه با رویکرد علمی و مشارکتی؛ برگزاری کارگاه‌های دانش­ افزایی و دوره ­های آموزش آزاد در مسیر توسعه حرفه ­ای می باشد که به امضای رییس دانشگاه بوعلی سینا و رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی رسید. 

 

 

آدرس کوتاه :