برگزاری مجدد مسابقه کتاب خوانی سلامت روان مرکز مشاوره دانشجویی

برگزاری مجدد مسابقه کتاب خوانی سلامت روان مرکز مشاوره دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

واحد دانش افزایی مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند

آزمون مجدد مسابقه کتاب خوانی سلامت روان همراه با قرعه کشی برندگان آزمون 12 تیر

ویژه کارکنانی که در آزمون قبلی حضور نداشته اند، همراه با اعطاء گواهی و کارت هدیه به برندگان بر اساس قرعه کشی.

زمان: 98/5/9 ساعت  12الی 13

مکان: سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

جهت تهیه جزوات به دفتر مشاوره  دانشجویی و کارکنان دانشکده اقتصاد و ادبیات به امور عمومی دانشکده مراجعه نمایند

 

آدرس کوتاه :