جلسه هماهنگی های امور آموزشی دانشگاه برگزار شد.

جلسه هماهنگی های امور آموزشی دانشگاه برگزار شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جلسه هماهنگی های امور آموزشی دانشگاه با حضور اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده ها در سالن فجر حوزه ریاست برگزار و در خصوص راهکارهای مختلف آموزش حضوری و مجازی بحث و تبادل نظر شد.

 

شایان ذکرست کلیه اقدامات بهداشتی اعم از؛ ضد عفونی سالن قبل از برگزاری جلسه، فاصله گذاری، توزیع ماسک و فعال سازی تهویه هوا در حین برگزاری جلسه صورت پذیرفت.

آدرس کوتاه :