دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز قرار گرفت.

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز قرار گرفت.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بر اساس گزارش موسسه رتبه‌بندی تایمز مربوط به سال ۲۰۲۰ (نظام رتبه بندی بین‌المللی دانشگاه‌های جهان) که در تاریخ بیستم شهریورماه ۹۸ منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست با حضور در رتبه بندی تایمز برای نخستین بار، با کسب رتبه +۱۰۰۱ جزودانشگاه های برتر جهان قرارگیرد

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های علمی معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

این رتبه بندی از ۱۳ شاخص در قالب پنج معیار کلی که در آن آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد قرار دارد.

بر اساس این شاخص ها، دانشگاه بوعلی سینا  از لحاظ آموزشی رتبه ۷۸۵، از لحاظ پژوهشی رتبه ۸۰۸، از لحاظ استنادات علمی رتبه ۹۹۹، از لحاظ درآمد های حاصل از قرار داد های ارتباط با صنعت رتبه ۱۱۱۱ و، از لحاظ وجهه بین المللی رتبه ۱۳۵۵ جهان را بدست آورد..

در این رتبه‌بندی ۴۰ دانشگاه ایران در بین ۱۳۶۹ دانشگاه برتر قرار گرفته‌ که دانشگاه بوعلی سینا در بین دانشگاه های جامع کشور  رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داد.

آدرس کوتاه :