دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال ۲۰۲۱ (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که در تاریخ دوازدهم شهریورماه ۹۹ منتشر گردید، دانشگاه بوعلی سینا توانست با حضور در رتبه بندی تایمز برای دومین بار با کسب رتبه +۱۰۰۱ در جمع دانشگاه های برتر جهان قرارگیرد.

۴۷ دانشگاه از جمله، دانشگاه های علوم پزشکی، صنعتی و جامع در این رتبه بندی حضور دارند، که دانشگاه بوعلی سینا موفق به کسب رتبه بیست وپنجم در بین دانشگاه های ایران شد. شایان ذکر است، برخی از دانشگاه های ایران که در رتبه بندی ۲۰۲۰ حضور داشتند در رتبه بندی ۲۰۲۱ تایمز حضور ندارند.

تایمز یکی از نظام های علمی معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
این رتبه بندی از ۱۳ شاخص در قالب پنج معیار کلی که در آن آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد قرار دارد.
براساس این شاخص ها، دانشگاه بوعلی سینا از لحاظ آموزشی رتبه ۷۴۸، از لحاظ پژوهشی رتبه ۸۲۶، از لحاظ استنادات علمی رتبه ۱۱۳۴، از لحاظ درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت رتبه ۱۰۵۸ و از لحاظ وجهه بین المللی رتبه ۱۴۵۷ جهان را بدست آورد.

 

 

آدرس کوتاه :