دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین های چهار شاخه علمی دنیا

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین های چهار شاخه علمی دنیا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین های چهار شاخه علمی دنیا بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی تایمز قرار گرفت.

 

 

نظام بین المللی رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) رتبه بندی چهار شاخه علمی علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی و علوم بالینی و سلامت را برای سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. بر این اساس دانشگاه بوعلی سینا در  شاخه علمی علوم زیستی رتبه ۶۰۰+ در دنیا و در بین دانشگاه های کشور در رتبه ۲ قرار گرفت. همچنین در  شاخه علمی علوم فیزیکی بین رتبه ۸۰۰ -۶۰۱ در دنیا و در بین دانشگاه های کشور در رتبه ۶ قرار گرفت. 

تایمز در این بررسی ۸۲۱ دانشگاه برتر در علوم زیستی، یک هزار و ۵۴ دانشگاه برتر در علوم فیزیکی، ۴۹۴ دانشگاه برتر در روانشناسی و ۷۷۵ دانشگاه برتر در زمینه های علوم بالینی، کلینیکی و سلامت را رتبه بندی کرده است.

در حوزه علوم زیستی ۱۳ شاخص عملکردی از جمله علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

در حوزه علوم فیزیکی ۱۳ شاخص عملکردی از جمله شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار ، زمین شناسی و نجوم مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 

آدرس کوتاه :