دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت.

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم کشاورزی و علوم شیمی طبق رتبه بندی موضوعی ISC-۲۰۱۹ قرار گرفت.

 

 

 بر اساس این رتبه بندی دانشگاه بوعلی سینا، در حوزه علوم کشاورزی ( شامل کشاورزی، علوم دامی، صنایع غذایی و دامپزشکی) رتبه ما بین ۶۰۰-۵۰۱ و در حوزه علوم شیمی رتبه مابین ۷۰۰-۶۰۱ را کسب نموده است.
 

گفتنی است، گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1399 برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را بر اساس حوزه‌های موضوعی انجام داده است .

 

 

آدرس کوتاه :