دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم زیستی و علوم فیزیک قرار گرفت

 

 

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال ۲۰۲۲ (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که درشهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم زیستی و علوم فیزیک،قرارگیرد.

بر اساس این رتبه بندی  دانشگا بوعلی سینا در  در حوزه علوم فیزیک  رتبه بین ۱۰۰۰-۸۰۱ و در حوزه علوم زیستی  رتبه +۸۰۱ را کسب کرده است.

 پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های علمی معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
آدرس کوتاه :