دانشگاه بوعلی سینا در فهرست مؤثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست مؤثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست مؤثرترین دانشگاه های جهان در حوزه‌های علوم زیستی، فیزیکی، مهندسی و فناوری قرار گرفت

 

 

براساس گزارش مؤسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال ۲۰۲۲ (نظام رتبه بندی بین‌المللی دانشگاه‌های جهان) که در شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر گردید دانشگاه بوعلی‌سینا توانست در فهرست مؤثرترین دانشگاه‌های جهان در حوزه‌های علوم زیستی، فیزیکی، مهندسی و فناوری، قرارگیرد.

بر اساس این رتبه بندی  دانشگاه بوعلی سینا در  در حوزه مهندسی و فناوری رتبه بین ۱۰۰۰-۸۰۱  ، در حوزه علوم فیزیک  رتبه بین ۱۰۰۰-۸۰۱ و در حوزه علوم زیستی  رتبه +۸۰۱را کسب کرده است.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های علمی معتبر بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش‌عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
آدرس کوتاه :