درخواست اعمال سهمیه رتبه اولی جهت آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

درخواست اعمال سهمیه رتبه اولی جهت آزمون کارشناسی ارشد سال 1398


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع می رساند: دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در آزمون تحصیلات تکمیلی 1398 شرکت نموده و بر اساس مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان ( مندرج در بند «و»  صفحه 2 دفترچه راهنمای انتخاب رشته ) رتبه اول محسوب می گردند و متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اولی می باشند لازم است جهت اعمال سهمیه رتبه اولی، فرم مخصوص تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول ( مندرج در صفحه 324  دفترچه راهنمای انتخاب رشته ) را به تایید و امضاء معاونت آموزشی دانشکده رسانده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/5/1398به ساختمان مرکزی دانشگاه امور آموزشی آقای اظهری اتاق شماره 38 شخصاً تحویل نمایند. بدیهی است به درخواست های خارج از موعد و یا ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.ضمنا بر اساس آیین نامه مذکور ملاک محاسبه رتبه ؛ معدل کل نمرات می باشد که جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی حداکثر در طی 8 نیمسال و برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته حداکثر در طی 4 نیمسال می باشد.

 

آدرس کوتاه :