دریافت گواهی دوره های کارآفرینی

دریافت گواهی دوره های کارآفرینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان، مدیران شرکت ها  و هسته های فناور و افراد شرکت کننده در دوره های توانمندسازی و تقویت مهارت های کسب و کار و کارآفرینی که توسط مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، در نیمه دوم سال 97 برگزار گردیده، می رساند گواهی شرکت در دوره های مذکور آماده شده و از تاریخ 17/1/98 و در ساعات اداری در محل ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه توزیع می گردد.

 

آدرس کوتاه :