آخرین اخبار

در پنجمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 31 خرداد ماه برگزار شد عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاورد ها