دوازدهمین همایش "انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران" برگزار می گردد

دوازدهمین همایش "انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران" برگزار می گردد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در راستای توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی، در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال دوازدهمین همایش خود را در تاریخ  ۱۲و  ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ در محل دانشگاه بوعلی سینا بصورت مجازی برگزار نماید. لذا دبیرخانه همایش از کلیه اساتید، دانش پژوهان، صاحبان اندیشه و دانشجویان علاقه مند جهت حضور در همایش و ارائه مقالات مرتبط با زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف معدن  دعوت بعمل می آورد.

آدرس کوتاه :