دکتر اکبر علی‌وردی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دکتر اکبر علی‌وردی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء یک عضو هیأت علمی این دانشگاه همراه بود.

 

 

به گزارش بسنا، سومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر اکبر علی‌وردی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

آدرس کوتاه :