دکتر بیژن حاجی‌عزیزی و دکتر رضا امیری‌چایجان به مرتبه استادی و دکتر امیر دارایی‌گرمه‌خانی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر بیژن حاجی‌عزیزی و دکتر رضا امیری‌چایجان به مرتبه استادی و دکتر امیر دارایی‌گرمه‌خانی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء سه عضو هیأت علمی این دانشگاه همراه بود.

 

 

به گزارش بسنا، در هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر بیژن حاجی‌عزیزی عضو هیأت علمی گروه حقوق و دکتر رضا امیری‌چایجان عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم به مرتبه استادی و دکتر امیر دارایی‌گرمه‌خانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

آدرس کوتاه :