دکتر حسن رحیمی‌روشن به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دکتر حسن رحیمی‌روشن به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

به گزارش بسنا، در نشست هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با رأی اعضاء، دکتر حسن رحیمی‌روشن عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

آدرس کوتاه :