دکتر رضا موحدی به مرتبه استادی و دکتر حسین مرادی مخلص و دکتر مریم پورجمشیدی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر رضا موحدی به مرتبه استادی و دکتر حسین مرادی مخلص و دکتر مریم پورجمشیدی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ششمین نشست از دوره یازدهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء سه عضو هیأت علمی این دانشگاه همراه بود.

 

 

به گزارش بسنا، در ششمین نشست از دوره یازدهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر رضا موحدی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و حسین مرادی مخلص و دکتر مریم پورجمشیدی اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

آدرس کوتاه :