دکتر صادق خزل‌پور و دکتر محمد آهی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر صادق خزل‌پور و دکتر محمد آهی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء دو عضو هیأت علمی این دانشگاه همراه بود.

 

 

به گزارش بسنا، دومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر صادق خزل‌پور عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه و دکتر محمد آهی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

آدرس کوتاه :