دکتر محمدرضا فریدونی به عنوان دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب شد

دکتر محمدرضا فریدونی به عنوان دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر حسین رضوان، در حکمی، دکتر محمدرضا فریدونی را به عنوان دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب کرد.

 

 

به گزارش بسنا، دکتر حسین رضوان، به عنوان رئیس دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، در حکمی، دکتر محمدرضا فریدونی را به عنوان دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب کرد.
 
گفتنی است، دکتر فریدونی عضو هیأت علمی و استادیار گروه الهیات همین دانشگاه است.
 
پیش از این، دکتر بیژن حاجی عزیزی عهده دار این مسؤولیت بود.
آدرس کوتاه :