دکتر محمدی فر با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر محمدی فر با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان دیدار و گفتگو کرد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

دکتر محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا با دکتر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص جذب اسناد خزانه و استفاده از اوراق تهاتر دیدار و گفتگو کرد.

آدرس کوتاه :