دکتر کریم نادری‌مهدیی به مرتبه استادی و دکتر بهناز بازرگانی‌گیلانی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر کریم نادری‌مهدیی به مرتبه استادی و دکتر بهناز بازرگانی‌گیلانی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بیست و دومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا با ارتقاء دو عضو هیأت علمی این دانشگاه همراه بود.

 

 

به گزارش بسنا، در بیست و دومین و آخرین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر کریم نادری‌مهدیی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و دکتر بهناز بازرگانی‌گیلانی عضو هیأت علمی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

آدرس کوتاه :