روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی گرامی باد

روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی گرامی باد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موزه‌ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنی‌سازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است

 

 

«۴۲ سال پیش در چنین ایامی کمیته بین‌المللی موزه‌ها "ایکوم " ۱۸ماه مه مصادف با ۲۸ اردیبهشت را در تقویم جهانی به‌عنوان روز جهانی موزه اعلام کرد تا در همه کشورهای عضو، مراسم و آیین‌هایی در بزرگداشت این کانون‌های تاریخ و فرهنگ ملل برگزار و اهمیت موزه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات توسعه پایدار برای همگان تبیین شود. این روز بزرگ در کشور ما که یکی از قله‌های میراث و تمدن جهانی است، در عین حال آغازگر هفته میراث‌فرهنگی و انگیزه‌ای برای گرامیداشت گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی بی‌بدیل ماست. بر این سیاق "موزه" و "میراث‌فرهنگی" پیوندی ناگسستنی دارند و هر یک بدون دیگری ناقص است، چراکه موزه‌ها زبان گویا و رسا و راویان میراث‌فرهنگی هستند، و تمام جوامع با اعتقاد به این حقیقت، بیش از پیش به توسعه و گسترش موزه ها و به ویژه موزه های تخصصی اهمیت می‌دهند، و فراتر از کارکردهای فرهنگی آن، بهره برداری شایسته ای نیز برای اهداف گردشگری از موزه ها می‌کنند.

امروزه موزه‌ها در کنار کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌مثابه رسانه‌ای پویا، داشته‌ها و دستاوردهای دیروز ملت‌ها را به امروز و فردا پیوند می‌زنند و به عنوان زبان ارتباطی فراملی، موجب ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام می شوند. با چنین ویژگی هایی، جایگاه موزه ها در جوامع، هرآینه اهمیتی روزافزون می یابد، تا جایی که یکی از مهم ترین شاخص های توسعه هرکشور محسوب می شود. جای بسی خوشبختی است که تعامل سازنده و آموزنده مردم آگاه و فرهنگ دوست ایران اسلامی با موزه ها، سایت های تاریخی و جلوه های میراث فرهنگی کشورمان روز بروز بیشتر و عمیق تر می شود و مسئولان و دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز توجه و عنایت ویژه به این عرصه را در دستور کار خود قرار داده اند. در سایه این وفاق طی سال‌های اخیر شاهد افزایش چشم گیر موزه ها با مشارکت عمومی و رشد تمام شاخص‌های کمی و کیفی میراث فرهنگی در بخش های مختلف بوده ایم.

آدرس کوتاه :