ساعات کاری دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ 1399/1/16

ساعات کاری دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ 1399/1/16


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، نحوه حضور همکاران گرامی در دانشگاه به شرح ذیل اعلام گردید؛

 

1. از تاریخ 1399/1/16 ساعت کاری دانشگاه از ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.

2. در سازمان مرکزی، اصل بر ضرورت حضور همه کارکنان است، کسانی که بیماری دارند یا مشکلی برای حضوردارند با مدیر مربوطه هماهنگ نمایند.

3. در دانشکده ها، مسئول امور عمومی و یکی از کارکنان آموزش بصورت چرخشی در طول هفته حضور می یابند. برای نحوه حضور، باید با مدیر آموزش دانشکده هماهنگ شود.

4. ترجیح برآن است که خانم ها تا حد امکان حضور نیابند، در عین حال با توجه به اینکه در برخی از بخش ها اکثر کارمندان خانم هستند، با مدیر مربوطه هماهنگ شود.

5. کارمندانی که حضور ندارند برای ارائه خدمات غیرحضوری بصورت دور کاری در دسترس باشند.

 

 

آدرس کوتاه :