سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا از اراضی حوالی دانشکده کشاورزی بازدید کرد.

سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا از اراضی حوالی دانشکده کشاورزی بازدید کرد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر حسین رضوان از اراضی حوالی دانشکده کشاورزی برای راه‌اندازی مزرعه آموزشی بازدید کرد

 

 

دکتر حسین رضوان سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا، به منظور ارزیابی میدانی، از اراضی حوالی دانشکده کشاورزی برای راه‌اندازی مزرعه آموزشی بازدید کرد.

آدرس کوتاه :