سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا با دانشجویان عضو شورا‌ی مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا با دانشجویان عضو شورا‌ی مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا، در نشستی صمیمانه، با دانشجویان عضو شورا‌ی مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

 

 

دکتر حسین رضوان سرپرست دانشگاه بوعلی‌سینا، در نشستی صمیمانه، با دانشجویان عضو شورا‌های مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه نیز همراه بود، دانشجویان به بیان دغدغه‌ها، انتقادات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود در مورد موضوعات مختلف دانشگاه پرداختند.
 
در پایان این نشست، دانشجویان حاضر به همراه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، نماز مغرب و عشاء را در مسجد دانشگاه اقامه کرده و روزه خود را در سلف مرکزی دانشجویان افطار کردند.
 
 
آدرس کوتاه :