سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در چهاردهمین و آخرین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی سینا، سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 

 

در این نشست با رأی اعضاء، دکتر هدایت باقری عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی، دکتر فریدون سموات عضو هیأت علمی گروه فیزیک و دکتر سعید کریمی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

در پایان نشست، دکتر محمدی‌فر رییس دانشگاه و هیأت ممیزه، با اهدای لوح تقدیر از مشارکت و حضور اعضاء تقدیر نمود.


 

آدرس کوتاه :