طرح تخفیف و گرنت خدمات آزمایشگاهی

طرح تخفیف و گرنت خدمات آزمایشگاهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labsnet.ir) یارانه های جدید استفاده از خدمات آزمایشگاهی در این شبکه را اعلام نموده است. در این طرح برای اعضای هیات علمی تا سقف 40 میلیون ریال و دانشجویان دکتری و پسادکتری تا سقف 20 میلیون ریال اعتبار تخفیف خدمات آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است. برای اطلاع از سایر جزییات طرح تخفیف به آدرس https://labsnet.ir/page/2178 مراجعه نمایید. همچنینی برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام طرح های تخفیف فایل زیر را دانلود نمایید. برای هرگونه راهنمایی بیشتر می توانید با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تماس بگیرید.

راهنمای ثبت نام طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی

آدرس کوتاه :