طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی

طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند پیرو دستور العمل اجرایی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کارگاه های مشروحه زیر را در بهمن و اسفند ماه سال جاری برگزار می نماید.

اعضای محترم هیأت علمی می توانند جهت ثبت نام به اینجا مراجعه نموده و ضمن آگاهی از شرایط برگزاری کارگاه، کاربرگ ثبت نام در کارگاه را تکمیل نمایند.

 

نام کارگاه

مدرس

زمان

مکان

سامانه آموزشی درس افزار

دکتر اکبر مومنی راد

دکتر مهدی سخایی نیا

دوشنبه

28 بهمن 98

ساعت 4 تا 6

سالن اجتماعات

 شهید ایزدی

طراحی تکالیف یادگیری  و ارائه بازخورد، شیوه های تدریس فعال و ارزشیابی آموزشی

دکتر فرهاد سراجی

دوشنبه

5 اسفند 98

ساعت 4 تا 6

سالن اجتماعات

 شهید ایزدی

کاربرد فناوری های یادگیری در آموزش

دکتر فرهاد سراجی

دوشنبه

19 اسفند 98

ساعت 4-6

سالن اجتماعات

 شهید ایزدی

 

 

آدرس کوتاه :