عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان نویسنده نقد برتر مورد تقدیر قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان نویسنده نقد برتر مورد تقدیر قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هیئت داوران هفدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» برگزیدگان و شایستگان تقدیر این دوره از جشنواره را معرفی کرد.

 

 

درهفدهمین جشنواره نقد کتاب در حوزه زبان انگلیسی، دکتر مصطفی حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان نویسنده نقد برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

آدرس کوتاه :