فراخوان پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت خدمت وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه مامور از بین دانش آموختگان

فراخوان پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت خدمت وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه مامور از بین دانش آموختگان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع می رساند، در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت خدمت وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه مامور از بین دانش آموختگان اقدام کرده است. جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید./_JRS/Files/News/۱۰۵۵۶E۶E-B۹B۲-۴۸CE-۸DA۳-۷EFFE۰۶۹۳۲۸B.zip

آدرس کوتاه :