قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به اتمام فعالیت دور اول اعضای کانون صنفی دانشگاه به اطلاع می رساند، انتخابات دور دوم کانون صنفی دوشنبه 98/7/29 ساعت 15 در سالن اجتماعات شهید ایزدی واقع در سازمان مرکزی برگزار می گردد.

شایان ذکر است اعلام نامزدی عضویت در شورای مرکزی در جلسه مذکور صورت خواهد پذیرفت.

آدرس کوتاه :