قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون زبان MSRT

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون زبان MSRT


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون زبان MSRT روز جمعه مورخ 1401/3/27 دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 1. ورود داوطلبان به سالن یک ساعت قبل از آزمون خواهد بود.
 2. داوطلبان محترم آزمون زبانMSRT می بایست قبل از ورود به جلسه هرگونه گوشی موبایل و تبلت خود را به محل پیش بینی شده تحویل نمایند.
 3. همراه داشتن هر گونه موبایل و تبلت در جلسه امتحان ممنوع و در صورت مشاهده تقلب محسوب می گردد.
 4. ده دقیقه قبل از شروع امتحان در سالن ها بسته و از ورود متقاضیان جلوگیری خواهد شد. داوطلبان محترم می بایست تا پایان زمان رسمی اعلام شده در محل صندلی خود حضور داشته باشند.
 5. با توجه به تأکید وزارت متبوع صدور کارت در روز آزمون به هیچ عنوان مقدور نبوده و از ورود داوطلبان بدون کارت به آزمون جلوگیری خواهد شد.
 6. داوطلبان محترم می بایست علاوه بر کارت ورود به جلسه، شناسنامه یا کارت ملی همراه داشته باشند در غیر اینصورت امکان شرکت در جلسه را نخواهد داشت.
 7. در صورت وجود مغایرت در کارت و برگه پاسخ، سریعاً مراتب را به مسئول سالن اطلاع دهید.
 8. آدرس محل برگزاری آزمون: همدان - چهار باغ پژوهش - روبروی پارک مردم دانشکده علوم پایه می باشد.

 

موارد قابل توجه در خصوص پروتکل های بهداشتی؛

 1. پروتکل های بهداشتی محل آزمون تحت نظارت کارشناسان بهداشت ضدعفونی شده است.
 2. از ورود داوطلبان بدون ماسک جلوگیری خواهد شد.
 3. تحویل برگه های تکمیل شده "خود اظهاری" به هنگام ورود به محل آزمون الزامی بوده و در صورت عدم ارائه، داوطلبان حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
آدرس کوتاه :