قهرمانی مقتدرانه تیم شطرنج دانشگاه بوعلی سینا در مسابقات قهرمانی دانشجویان پسر منطقه 4 کشور

قهرمانی مقتدرانه تیم شطرنج دانشگاه بوعلی سینا در مسابقات قهرمانی دانشجویان پسر منطقه 4 کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 
تیم شطرنج دانشجویان پسر دانشگاه متشکل از آقایان امیر مسعود مرادی، امیر علی دلاوری، یاشار موحدی، ساسان علی بابایی و سعید پوراجاقی به مربیگیری آقای ایرج صبا موفق به کسب عناوین قهرمانی در بخش تیمی و انفرادی گردید.
 
 
در بخش انفرادی ( بلیتس) امیر مسعود مرادی موفق به کسب مقام اول و یاشار موحدی موفق به کسب مقام سوم شدند.
 
 
در بخش رپید امیر علی دلاوری موفق به کسب مقام اول شد و ساسان علی بابایی هم به مقام دوم رسید.
آدرس کوتاه :