مدیر جدید اداره همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه معرفی شد

مدیر جدید اداره همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه معرفی شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر حسن سودمند افشار مدیر اداره همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه بوعلی سینا شد

 

 

دکتر حسین رضوان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های دکتر یوسف آرام در زمان تصدی و آرزوی موفقیت در عرصه‌های مختلف برای ایشان، در حکمی، دکتر حسن سودمند افشار را به عنوان مدیر جدید اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب کرد.

 

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است:

انتظار می رود با تعامل سازنده با معاونان محترم، رؤسای دانشکده ها و همچنین بهره مندی از توان مدیران، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان محترم و دانشجویان بر محور جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، اهتمام خود را برای اعتلای دانشگاه در عرصه بین‌المللی  از طریق دیپلماسی علمی بکار گیرید.

ضروری است با همکاری سایر واحدهای دانشگاه و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت متبوع، شرایط جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه را هرچه بهتر مهیا نموده و اهداف دانشگاه در این زمینه را محقق نمایید. همچنین تسهیل برقراری ارتباط با سایر مجامع علمی جهانی و دانشمندان بین المللی جزء اهداف و وظایف آن اداره بوده و لازم است که مورد اهتمام قرار گیرد.

امید است با استعانت از خداوند متعال و حسن تدبیر در انجام وظایف و مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :