مراسم بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش همراه با برگزاری کارگاه های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی با صدور گواهینامه

مراسم بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش همراه با برگزاری کارگاه های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی با صدور گواهینامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت کسب اطلاع از جزئیات مراسم و رئوس برنامه ها به سایت ستاد بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش لینک زیر مراجعه نمایید 
آدرس کوتاه :