مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر محمدهادی محمودی و دکتر سعید علی‌تاجر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 

 

 

در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء آقایان دکتر محمدهادی محمودی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی) و دکتر سعید علی‌تاجر (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی معماری) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

 

 

آدرس کوتاه :