مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر ستار عزیزی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر عباس افلاطونی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

 

در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء دکتر ستار عزیزی (عضو محترم هیأت علمی گروه حقوق) از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر عباس افلاطونی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :