مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر حسن ختن‌لو و دکتر علی حیدریان‌پور به مرتبه استادی و دکتر فخرالدین صالحی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

 

 

در ششمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، با رأی اعضاء، دکتر فخرالدین صالحی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی از مرتبه استادیاری به دانشیاری، دکتر علی حیدریان‌پور عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی و دکتر حسن ختن‌لو عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافتند.

آدرس کوتاه :