مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر اسدالله نقدی و دکتر مهدی هاشمی به مرتبه استادی و دکتر محمدرضا ذوقی پایدار به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 

 

در یازدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء، دکتر اسدالله نقدی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی)، دکتر مهدی هاشمی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی شیمی تجزیه) از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر محمدرضا ذوقی پایدار (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی روانشناسی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

 

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :