مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ارتقاء یافت

مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

در دهمین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز سه‌شنبه 31 تیر ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقای دکتر علیرضا شوشتری (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک) و آقای دکتر حسن سودمند افشار (عضو محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی) از مرتبه دانشیاری به استادی و همچنین آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا مرتبه یافتند.


ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :