مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر حسن علی‌عربی و دکتر محمد معانی‌جو به استادی و دکتر اکبر عروتی موفق و دکتر علیرضا نوریان به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

 

در هشتمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در سالن فجر سازمان مرکزی برگزار شد، با رأی اعضاء، دکتر حسن علی‌عربی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم دامی) و دکتر محمد معانی‌جو (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی زمین‌شناسی) از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر اکبر عروتی موفق (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی معارف اسلامی) و دکتر علیرضا نوریان (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی پاتوبیولوژی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

آدرس کوتاه :