مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت

مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر پویا زمانی، دکتر سیروس قنبری و دکتر محمد ملک‌جانی، از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر حسن زلقی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

 

  

در چهاردهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء آقایان دکتر پویا زمانی (عضو محترم هیأت علمی گروه علوم دامی)، دکتر سیروس قنبری (عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی)، دکتر محمد ملک‌جانی (عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک) از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر حسن زلقی (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

 

 

آدرس کوتاه :