مهمانی، انتقال و تغییر رشته دانشجویان

مهمانی، انتقال و تغییر رشته دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

از دانشجویان متقاضی تمدید مهمانی، انتقال و تغییر رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 تقاضا می گردد، پیش از ارائه درخواست اطلاعیه پیوستی را مطالعه نمایند.

 

اطلاعیه مهمانی، انتقال و تغییر رشته

آدرس کوتاه :