میز خدمت دانشگاه بوعلی سینا

میز خدمت دانشگاه بوعلی سینا


میزخدمت الکترونیکی، درگاهی برای دسترسی یکپارچه به خدماتی از دانشگاه است که ارتباط مستمر با مخاطب را نیاز دارند

 

آدرس کوتاه :