نام ۱۷ عضو هیأت علمی و ۲ دانش‌آموخته دانشگاه بوعلی‌سینا در جدیدترین «فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا» قرار گرفت

نام ۱۷ عضو هیأت علمی و ۲ دانش‌آموخته دانشگاه بوعلی‌سینا در جدیدترین «فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا» قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

براساس اطلاعات جدید نمایه استنادی scopus، هفده عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

 

 

به گزارش بسنا، براساس اطلاعات جدید نمایه استنادی معتبر scopus ۲۰۲۲، با بررسی مقالات مربوط به ۲۰۲۱، ۱۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و با بررسی کل مقالات مربوط به سالهای مختلف، ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی و دو دانش آموخته دانشگاه، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

فهرست افرادی که مقالات آنها در طی سال‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می باشد.
 
  نام و نام خانوادگی نا م دانشکده  رتبه
  دکتر  محمدعلی زلفی گل دانشکده شیمی ۲۲۶۴۱
  دکتر عباس افخمی دانشکده شیمی ۲۹۵۵۷
  دکتر سعید عزیزیان دانشکده شیمی ۳۳۴۲۱
  دکتر محسن جلالی دانشکده کشاورزی ۴۰۸۲۶
  دکتر طیبه مدرکیان دانشکده شیمی ۱۶۸۴۴۲
  دکتر آرش قربانی چقامارانی دانشکده شیمی ۱۸۴۴۷۷
  دکتر آرش فتاح الحسینی دانشکده  فنی و مهندسی ۲۳۶۵۴۴
  دکتر جواد بهنامیان دانشکده  فنی و مهندسی ۲۴۳۵۹۱
  دکتر داود نعمت الهی دانشکده  شیمی ۲۷۳۱۶۲
  دکتر جواد صاین دانشکده  شیمی ۳۰۰۲۷۱
  دکتر فخرالدین صالحی دانشکده  صنایع غذایی بهار ۳۰۲۰۳۵
 
 فهرست افرادی که مقالات ۲۰۲۱ آنها مورد بررسی قرار گرفته به شرح  زیر می باشد.
 
نام و نام خانوادگی نام دانشکده رتبه
 دکتر سعید عزیزیان شیمی ۱۲۸۴۲
دکتر محسن جلالی کشاورزی ۱۴۶۵۳
دکتر عباس افخمی شیمی ۲۱۱۸۰
دکتر محمدعلی زلفی‌گل شیمی ۲۷۸۸۳
دکتر فخرالدین صالحی صنایع غذایی بهار ۳۱۹۴۹
دکتر آرش فتاح الحسینی فنی و مهندسی ۴۸۰۷۸
دکتر طیبه مدرکیان شیمی ۷۸۲۷۷
دکتر آرش قربانی چقامارانی شیمی ۹۸۰۰۴
دکتر داود رئوفی علوم پایه ۱۴۲۵۲۳
دکتر جواد بهنامیان فنی و مهندسی ۱۴۳۷۴۰
دکتر بابک ژاله علوم پایه ۱۷۹۵۶۰
دکتر اردشیر خزایی شیمی ۱۹۱۲۱۰
دکتر میثم یاری شیمی ۱۹۴۰۵۱
دکتر داود نعمت الهی شیمی ۱۹۴۶۷۶
دکتر علی علوی نیا فنی و مهندسی ۲۲۴۰۹۸
دکتر رامین قربانی واقعی شیمی ۲۵۸۲۷۰
دکتر مظاهر احمدی شیمی ۳۴۰۵۳۴
 
اسامی دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا به شرح زیر می باشد:
 
  نام و نام خانوادگی نا م دانشکده  رتبه
  دکتر محمود نصراله زاده عضو هیات علمی دانشگاه قم ۲۸۵۲۵
  دکتر حجت ویسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  ۴۶۰۹۱

 

آدرس کوتاه :