نشست مشترک مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از اساتید دانشگاه با مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح

نشست مشترک مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از اساتید دانشگاه با مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نشست مشترک دکتر شیخی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از اساتید دانشگاه با دکتر عبدالمجید دیناروند مدیرعامل و معاونین نیروگاه شهید مفتح در محل این نیروگاه برگزار شد .

در این نشست در خصوص استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و تبادل اندیشه و تجربیات برای گسترش تحقیقات هدفمند اساتید دانشگاه و تحقیقات پژوهشگران در توسعه دانش و فناوری موردنیاز در صنعت نیروگاهی بحث و تبادل نظر شد.

دکتر شیخی در پایان این جلسه با مدیر دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه دیدار و در خصوص چگونگی پذیرش و آموزش دانشجویان جهت طی کردن دوره کارآموزی در نیروگاه مذاکره کرد

گفتنی است اساتید دانشگاه نیز در خاتمه این جلسه بنا بر تخصص خود از قسمت های مختلف نیروگاه بازدید کردند .

آدرس کوتاه :